Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 8 december vond de algemene ledenvergadering sv Steenwijkerwold plaats.

Het was gezien de huidige Corona-beperkingen niet mogelijk om de vergadering in fysieke aanwezigheid van de leden te laten plaatsvinden. Omdat de laatste ledenvergadering alweer 2 jaar geleden is vonden wij verder uitstel niet gewenst. De vergadering vond volledig digitaal plaats.

Wij danken de leden voor hun begrip en de deelname aan de vergadering.

De agenda van de vergadering is hier terug te kijken.