OV54 ledenvergadering

Op maandag 29 maart om 20:00 uur zal op deze site (ledenvergadering .tv) de ALV van Olde Veste worden gehouden.

Om deel te nemen aan deze digitale vergadering dient u zich aan te melden per email, met vermelding van uw volledige naam en mailadres waarmee u aan de vergadering wil deelnemen.

U kunt uw aanmelding zenden aan ALV-OV54@oldeveste.com. U dient lid te zijn van Olde Veste.

De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk een week voor de vergadering per mail toegestuurd. Voor specifieke vragen omtrent de financiën kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Henk Zwoferink.

Voor meer informatie, zie de website van Olde Veste - www.oldeveste.com

Het Bestuur.